Trafficking
(eng., af traffic i bet. ´handle med´), handel med mennesker til prostitution (se også hvid slavehandel). Trafficking er et globalt fænomen. En stor del af handelen sker til vestlige lande. Trafficking er grundlæggende et udslag af fattigdom, men det er også et udslag af køns-ulighed. Det er hovedsaglig kvinder fra fattige områder, der bliver handlet til prostitution i rigere områder. Nogle kvinder ved, at de skal være prostituerede, mens andre bliver lokket under falske forudsætninger. Konsekvenser af trafficking er, at personerne mister retten til at bestemme over deres eget liv. Handlede kvinder fastholdes i prostitutionen ved gældsslaveri, med vold og voldtægt. De handlede kvinder taler sjældent sproget i det land, de opholder sig i, og har derfor svært ved at få hjælp.
Den Store Danske Encyklopædi
Støt ofre for menneskehandel
hopenow.dk

Lotus C: Ide, projekt, isenesættelse og smykker. Peter Fröhlich/Commercial Cowboy: Plakat og web design · commercial-cowboy.dk · Jan Magnussen/Gagarin: Web programmering /Typodesign.dk · Jens Forlev: Fotograf · Christina Funder: Retoriker · Dola Bonfils: Dokumentar konsulent · Mette Hoff: Hoff by Hoff Copenhagen · Mette Saabye: Institut For Ædelmetal